Nihon No Chugoku Shinryaku Shokuminchi Kyoikushi

ISBN: 4750342777, 9784750342771
Author/Editor(s): Enron Son; Jisha Yu; Tifa Che; Chiin Ryan; Tsushin Wan; Naoki Omori (1965-); Chen Yan; Fandin Chan; Myonguon Paku; Zuuei Wan
Publisher: Akashi Shoten ( Tokyo )
Published/Copyright Year: 2016
Language: Japanese
Categories:
880-04 > Chugoku-Kyoiku > Jlabsh/4
880-05 > Shokuminchi Kyoiku > Jlabsh/4
880-06 > Chugoku(Tohokubu)-Kyoiku > Jlabsh/4