Nian Hua Ruo Shui: Ye Jia Xiao Jie Liang An San Di Ba Shi Ren Sheng Ji Shi = The Flow Of Life Miss Ye's True Story

ISBN: 1625030649, 9781625030641
Author/Editor(s): Juying Ye; Chongbin Nie
Publisher: Taiwan Xue Ren Chu Ban Wang Fa Xing ( Taibei Shi )
Published/Copyright Year: 2013
Language: Chinese
Number of pages: 166
Categories:
880-05 > Ye, Juying
Women > China > Biography
Women > China > Hong Kong > Biography
Women > Taiwan > Biography

Ronald Reagan's Road To The White House: How Hollywood Prepared America's 40th President For The World Stage

ISBN: 0983028060, 9780983028062
Author/Editor(s): J. Herbert Klein (1921-); Melanie Villines
Publisher: International FA Pub. ( Los Angeles, Calif. )
Published/Copyright Year: 2011
Language: English
LCCN: 2010938763
Number of pages: 275
Categories:
Reagan, Ronald > Career In Motion Pictures

Cheng Wei Shi Lun Shu Ji Jie Du

ISBN: 0968712754, 9780968712757
Author/Editor(s): Runsheng Li (1936-); Kuiji (632-682); Buddhist Dharmalaksana Society (Ontario)
Publisher: Jianada An Sheng Fo Jiao Fa Xiang Xue Hui ( Don Mills, Ont. )
Published/Copyright Year: 2010
Language: Chinese
Categories:
880-05 > Kuiji, > 632-682 > Cheng Wei Shi Lun Shu Ji
Vasubandhu > Triikvijñaptimtratsiddhi
Dharmapla, > 7th Cent > Vijñaptimtratsiddhi
Yogcra (Buddhism)

He Ping Jue Qi Zhongguo Guo Fang Gong Ye: Rise At Peace China Defense Industry

ISBN: 097909979X, 9780979099793
Author/Editor(s): Frank H. Chung (1930-)
Publisher: Meiguo Ke Fa Chu Ban Ji Tuan Gong Si ( Lincolnshire, IL )
Published/Copyright Year: 2009
Language: Chinese
LCCN: 2009407520
Number of pages: 267
Categories:
Defense Industries > China > History
Weapons Industry > China > History
Aerospace Engineers > China

Tian Ya Yi Jiu Shi: Hai Wai Zhi Qing Wen Ji

ISBN: 0979099765, 9780979099762
Author/Editor(s): Guang Xing; Fancao; "Hai wai zhi qing wen ji" bian wei hui
Publisher: Meiguo Ke Fa Chu Ban Ji Tuan Gong Si ( Lincolnshire, IL )
Published/Copyright Year: 2008
Language: Chinese
LCCN: 2011467790
Number of pages: 413
Categories:
Youth > China > 20th Century > Anecdotes
Country Life > China > 20th Century > Anecdotes
China > Rural Conditions > 20th Century > Anecdotes
China > History > Cultural Revolution, 1966-1976 > Anecdotes
China > Intellectual Life > 1949-1976

Cheng Wei Shi Lun Shu Ji Jie Du

ISBN: 0968712746, 9780968712740
Author/Editor(s): Runsheng Li (1936-); Kuiji (632-682); Buddhist Dharmalaksana Society (Ontario)
Publisher: Jianada An Sheng Fo Jiao Fa Xiang Xue Hui ( Don Mills, Ont. )
Published/Copyright Year: 2005
Language: Chinese
Categories:
880-05 > Kuiji, > 632-682 > Cheng Wei Shi Lun Shu Ji
Vasubandhu > Triikvijñaptimtratsiddhi
Dharmapla, > 7th Cent > Vijñaptimtratsiddhi
Yogcra (Buddhism)