Grasslands: Types, Biodiversity And Impacts

ISBN: 1614705550, 9781614705550
Author/Editor(s): Wen-Jun Zhang
Publisher: Nova Science Publishers ( Hauppauge, N.Y. )
Published/Copyright Year: 2012
Language: English
LCCN: 2011024405
Series: Environmental Health : Physical, Chemical And Biological Factors
Number of pages: 155
Categories:
Grasslands
Grassland Conservation
Grassland Ecology
Biodiversity Conservation

Yinyang Bipolar Relativity: A Unifying Theory Of Nature, Agents And Causality With Applications In Quantum Computing, Cognitive Informatics And Life Sciences

ISBN: 160960525X, 9781609605254
Author/Editor(s): Wen-Ran Zhang (1950-)
Publisher: Information Science Reference ( Hershey, PA )
Published/Copyright Year: 2011
Language: English
LCCN: 2010054424
Number of pages: 402
Categories:
Unified Field Theories

Gang De Qin

ISBN: 1461823366, 9781461823360
Author/Editor(s): Meng Zhang (1975-); Kwang-sok Ch'oe; Huiyin Gan; Shuhao Zhou; Shuo Wang; Yi Zhang; Bingmo Wu; Yun Lu; Bo Gao; Qianyuan Wang (1972-); Hailu Qin; Sin-yong Chang; Wan mei shi jie (Beijing) ying shi wen hua you xian gong si; Dalian hong yuan ying shi chuan mei you xian gong si; Liaoning dian ying zhi pian chang; Film Movement (Firm)
Publisher: Film Movement ( Fair Lawn, N.J. )
Published/Copyright Year: 2011
Language: Chinese
Series: Film Movement Series ( Volume year 9, Film 9 )
Categories:
Divorce > China > Drama
Custody Of Children > China > Drama
Job Satisfaction > Drama
Happiness > Drama

A Dream Of Red Mansions As Portrayed Through The Brush Of Sun Wen

ISBN: 1602200041, 9781602200043
Author/Editor(s): Wen Sun; Kexi Zhou; Ren Qian; Dorothy Zhang; Lu?shun bo wu guan
Publisher: Shanghai Press And Pub. ( Shanghai )
Published/Copyright Year: 2010
Language: English
Number of pages: 233
Categories:
Cao, Xueqin, > Approximately 1717-1763 > Hong Lou Meng > Illustrations
Painting, Chinese > Ming-Qing Dynasties, 1368-1912

Tradition Transformed: Chang Ku-nien, Master Painter Of The 20th Century

ISBN: 193056113X, 9781930561137
Author/Editor(s): Gunian Zhang; Wen-chien Cheng; University of Michigan
Publisher: University Of Michigan Museum Of Art ( Ann Arbor, Mich. )
Published/Copyright Year: 2009
Language: English
LCCN: 2009942081
Number of pages: 127
Categories:
Zhang, Gunian > Exhibitions
Landscape Painting, Chinese > 20th Century > Exhibitions
Ink Painting, Chinese > 20th Century > Exhibitions

MAPE2005: IEEE 2005 International Symposium On Microwave, Antenna, Propagation, And EMC Technologies For Wireless Communications Proceedings August 8-12, 2005, Beijing, China

ISBN: 0780391284, 9780780391284
Author/Editor(s): Antenna IEEE International Symposium on Microwave ((2005); Linchang Zhang; Yinghong Wen; Zhongguo dian zi xue hui; Institute of Electrical and Electronics Engineers
Publisher: Chinese Institute Of Electronics ( Beijing, China )
Published/Copyright Year: 2005
Language: English
LCCN: 2005924043
Categories:
Antennas (Electronics) > Congresses
Microstrip Antennas > Congresses
Electromagnetic Theory > Congresses
Electromagnetic Waves > Scattering > Congresses
Wireless Communication Systems > Congresses

Warriors Of Heaven And Earth

ISBN: 1404929088, 9781404929081
Author/Editor(s): Wen Jiang (1963-); Kiichi Nakai (1961-); Xueqi Wang; Wei Zhao (1976-); Yiyun Yan; Zhongjun Wang; Ping He (1958-); Rui Zhang; A. R Rahman; Columbia Pictures Film Production Asia (Firm); Huayi Brothers; Taihe Film Investment Co. Ltd; Xi'an dian ying zhi pian chang; Zhongguo dian ying he zuo zhi zuo gong si
Publisher: Columbia TriStar Home Entertainment ( Culver City, Calif. )
Published/Copyright Year: 2004
Language: Chinese
Categories:
Swordsmen > China > Drama
China > History > Tang Dynasty, 618-907 > Drama