2013 International Conference On Management Science & Engineering: 20 Annual Conference Proceedings July 17-19, 2013, Harbin P.R. China

ISBN: 1479904732, 9781479904730
Author/Editor(s): International Conference on Management Science & Engineering (2013); Hua Lan; Yu-hong Yang; IEEE Xplore (Online service); IEEE Technology Management Council; Haerbin gong ye da xue; Guo jia zi ran ke xue ji jin wei yuan hui (China); Institute of Electrical and Electronics Engineers
Publisher: IEEE ( Piscataway NJ )
Published/Copyright Year: 2013
Language: English
Categories:
Engineering > Management > Congresses
Industrial Management > Congresses
Management > Congresses
Engineering > Management > Fast > (OCoLC)fst00910368
Industrial Management > Fast > (OCoLC)fst00971246
Management > Fast > (OCoLC)fst01007141

Proceedings, IET International Radar Conference 2013: April 14-16, 2013, Xi'an China

ISBN: 1849196036, 9781849196031
Author/Editor(s): IET International Radar Conference (2013); Xiaopeng Yang; IEEE Xplore (Online service); Institution of Engineering and Technology; Zhongguo dian zi xue hui; Beijing gong ye xue yuan; IEEE Geoscience and Remote Sensing Society
Publisher: Institution Of Engineering And Technology ( Stevenage UK )
Published/Copyright Year: 2013
Language: English
Categories:
Radar > Congresses
Radar > Fast > (OCoLC)fst01086712

The Design Of Cloud Workflow Systems

ISBN: 1461419336, 9781461419334
Author/Editor(s): Xiao Liu; Dong Yuan; Gaofeng Zhang; Wenhao Li; Dahai Cao; Qiang He; Jinjun Chen; Yun Yang
Publisher: The Author(s) ( New York, NY )
Published/Copyright Year: 2012
Language: English
Series: SpringerBriefs In Computer Science
Categories:
Software Engineering/Programming And Operating Systems
Computer Communication Networks
Computer Science
Software Engineering

2012 International Conference On Management Science & Engineering: 19th Annual Conference Proceedings September 20-22, 2012, Dallas, USA

ISBN: 1467330140, 9781467330145
Author/Editor(s): International Conference on Management Science & Engineering (2012); Hua Lan; Yu-hong Yang; IEEE Xplore (Online service); University of Texas at Dallas; Haerbin gong ye da xue; IEEE Technology Management Council; Guo jia zi ran ke xue ji jin wei yuan hui (China)
Publisher: IEEE ( Piscataway NJ )
Published/Copyright Year: 2012
Language: English
Categories:
Engineering > Management > Congresses
Industrial Management > Congresses
Management > Congresses
Engineering > Management > Fast > (OCoLC)fst00910368
Industrial Management > Fast > (OCoLC)fst00971246
Management > Fast > (OCoLC)fst01007141

2011 International Conference On Management Science & Engineering 18th Annual Conference Proceedings: September 13-15, 2011, Rome, Italy

ISBN: 1457718863, 9781457718861
Author/Editor(s): International Conference on Management Science & Engineering (2011); Hua Lan; Yu-hong Yang; IEEE Xplore (Online service); Haerbin gong ye da xue; Guo jia zi ran ke xue ji jin wei yuan hui (China); IEEE Technology Management Council
Publisher: IEEE ( Piscataway, NJ )
Published/Copyright Year: 2011
Language: English
Categories:
Management Science > Congresses
Industrial Management > Congresses
Industrial Management > Fast > (OCoLC)fst00971246
Management Science > Fast > (OCoLC)fst01007306

Advanced Optical Manufacturing Technologies: 5th International Symposium On Advanced Optical Manufacturing And Testing Technologies 26-29 April 2010, Dalian, China

ISBN: 0819480851, 9780819480859
Author/Editor(s): International Symposium on Advanced Optical Manufacturing and Testing Technologies (2010); Li Yang; Zhongguo guang xue xue hui; SPIE (Society); Guo jia zi ran ke xue ji jin wei yuan hui (China); China; Zhongguo ke xue yuan; Fraunhofer Institute for Applied Optics and Precision Engineering
Publisher: SPIE ( Bellingham, Wash. )
Published/Copyright Year: 2010
Language: English
LCCN: 2011288053
Series: Proceedings Of SPIE ( v. 7655 )
Proceedings Of SPIE--the International Society For Optical Engineering ( v. 7655 )
Categories:
Optical Instruments > Design And Construction > Congresses
Optical Instruments > Industrial Applications > Congresses
Optical Instruments > Testing > Congresses
Optical Industry > Congresses

The First Emperor: China's Entombed Warriors = Qin Shihuang Ji Qi Di Xia Da Jun

ISBN: 1741740622, 9781741740622
Author/Editor(s): Yang Liu (1961-); Edmund Capon; Zhongyi Yuan; Jeffrey Riegel (1945-); Art Gallery of New South Wales
Publisher: Art Gallery Of New South Wales ( Sydney )
Published/Copyright Year: 2010
Language: English
LCCN: 2011379961
Number of pages: 195
Categories:
Qin Shi Huang, > Emperor Of China, > 259-210 B.C > Exhibitions
Qin Shi Huang, > Emperor Of China, > 259-210 B.C > Tomb > Exhibitions
Terra-cotta Sculpture, Chinese > Qin-Han Dynasties, 221 B.C.-220 A.D > Exhibitions
Excavations (Archaeology) > China > Exhibitions
Antiques > New South Wales > Sydney > Exhibitions
China > Antiquities > Exhibitions
China > History > Qin Dynasty, 221-207 B.C > Exhibitions

International Conference On Space Information Technology 2009: 26-27 November 2009, Beijing, China

ISBN: 0819480797, 9780819480798
Author/Editor(s): Xingrui Ma; Baohua Yang; Ming Li; Space Star Technology Company Ltd; China Academy of Space Technology; Hua zhong gong xue yuan; Second Academy of China Aerospace and Industry Corporation; SPIE (Society)
Publisher: SPIE ( Bellingham, Wash. )
Published/Copyright Year: 2010
Language: English
LCCN: 2012360672
Series: Proceedings Of SPIE ( v. 7651 )
Proceedings Of SPIE--the International Society For Optical Engineering ( v. 7651 )
Categories:
Information Technology > Congresses
Space Sciences > Information Technology > Congresses
Artificial Satellites In Telecommunication > Congresses
Outer Space > Exploration > Information Technology > Congresses

Dialogues In Music: Africa Meets Asia

ISBN: 1933459042, 9781933459042
Author/Editor(s): International Symposia on African and Chinese Music ((2005 and 2007); Boyu Zhang; Zhong yang yin yue xue yuan (China); Churchill College
Publisher: Central Conservatory Of Music Press ( Bejing )
Published/Copyright Year: 2010
Language: English
Series: Proceedings Of The International Symposia On African And Chinese Music
Proceedings (International Symposia On African And Chinese Music)
Number of pages: 545
Categories:
Musicology
Music > History And Criticism
Music > China > History And Criticism