Africa Rising: Harnessing The Demographic Dividend

ISBN: 1498379877, 9781498379878
Author/Editor(s): Paulo Drummond; Vimal Thakoor; Shu Yu
Publisher: International Monetary Fund ( Washington, D.C. )
Published/Copyright Year: 2014
Language: English
Series: IMF Working Papers ( Volume Working Paper No. 14/143 )
IMF ELibrary
Categories:
Cameroon
Demographic Dividend
Demographic Transition
Demographic Trends And Forecasts
Econometric Models
Economic Growth
Human Capital
Labor Force Participation

LED And Display Technologies: 18-19 October 2010, Beijing, China

ISBN: 0819483826, 9780819483829
Author/Editor(s): Gang Yu; Yanbing Hou; SPIE (Society); Zhongguo guang xue xue hui; Beijing gong ye xue yuan; Zhongguo ke xue ji shu xie hui; Guo jia zi ran ke xue ji jin wei yuan hui (China); China
Publisher: SPIE ( Bellingham, Wash. )
Published/Copyright Year: 2010
Language: English
LCCN: 2011293423
Series: Proceedings Of SPIE ( v. 7852 )
Proceedings Of SPIE--the International Society For Optical Engineering ( v. 7852 )
Categories:
Information Display Systems > Technological Innovations > Congresses
Light Emitting Diodes > Congresses
Liquid Crystal Displays > Congresses

Holography, Diffractive Optics, And Applications IV: 18-20 October 2010, Beijing, China

ISBN: 0819483788, 9780819483782
Author/Editor(s): Yunlong Sheng; Chongxiu Yu; Linsen Chen (1961-); SPIE (Society); Zhongguo guang xue xue hui; Zhongguo ke xue ji shu xie hui; Beijing gong ye xue yuan; Guo jia zi ran ke xue ji jin wei yuan hui (China); China
Publisher: SPIE ( Bellingham, Wash. )
Published/Copyright Year: 2010
Language: English
LCCN: 2011377765
Series: Proceedings Of SPIE ( v. 7848 )
Proceedings Of SPIE--the International Society For Optical Engineering ( v. 7848 )
Categories:
Holography > Congresses
Diffraction > Congresses

Industrial And Applied Mathematics In China

ISBN: 1282442775, 9781282442771
Author/Editor(s): Conference Zhongguo gong ye yu ying yong shu xue xue hui; International Conference on Industrial and Applied Mathematics ; 6th; Daqian Li; Pingwen Zhang; Inc ebrary; 2007 International Conference on Industrial and Applied Mathematics
Publisher: World Scientific ( Singapore Hackensack, NJ )
Published/Copyright Year: 2009
Language: English
Number of pages: 240
Categories:
Mathematics
Engineering Mathematics

Chong Du Jing Dian: Zhongguo Chuan Tong Xiao Shuo Yu Xi Qu De Duo Chong Tou Shi

ISBN: 0198007590, 9780198007593
Author/Editor(s): Chong du jing dian : Zhongguo zhuan tong xiao shuo yu xi qu guo ji xue shu yan tao hui ((2008); Jianyu Zhou (1955-); Hung-nin Samuel Cheung (1946-); Shuangqing Zhang
Publisher: Oxford University Press ( Hong Kong )
Published/Copyright Year: 2009
Language: Chinese
LCCN: 2009401962
Categories:
Chinese Fiction > History And Criticism > Congresses
Chinese Drama > History And Criticism > Congresses
Operas, Chinese > History And Criticism > Congresses

Holography And Diffractive Optics III: 12-14 November 2007, Beijing, China

ISBN: 0819470074, 9780819470072
Author/Editor(s): Yunlong Sheng; Dahsiung Hsu; Chongxiu Yu; Society of Photo-optical Instrumentation Engineers; Zhongguo guang xue xue hui; Nihon Kogakkai (Oyo Butsuri Gakkai); Zhongguo ke xue ji shu xie hui; Guo jia zi ran ke xue ji jin wei yuan hui (China); China
Publisher: SPIE ( Bellingham, Wash. )
Published/Copyright Year: 2008
Language: English
LCCN: 2010459334
Series: Proceedings Of SPIE ( v. 6832 )
Proceedings Of SPIE--the International Society For Optical Engineering ( v. 6832 )
Categories:
Holography > Congresses
Diffraction > Congresses

Nanophotonics, Nanostructure, And Nanometrology II: 12-14 November 2007, Beijing, China

ISBN: 0819470066, 9780819470065
Author/Editor(s): Xing Zhu (1950-); Stephen Yu Chou; Yasuhiko Arakawa; Society of Photo-optical Instrumentation Engineers; Zhongguo guang xue xue hui; Nihon Kogakkai (Oyo Butsuri Gakkai); Zhongguo ke xue ji shu xie hui; Guo jia zi ran ke xue ji jin wei yuan hui (China); China
Publisher: SPIE ( Bellingham, Wash. )
Published/Copyright Year: 2008
Language: English
LCCN: 2010293913
Series: Proceedings Of SPIE ( v. 6831 )
Proceedings Of SPIE--the International Society For Optical Engineering ( v. 6831 )
Categories:
Nanostructured Materials > Optical Properties > Congresses
Photonics > Congresses
Metrology > Congresses

Xing Da Zhong Wen Xue Bao: Ban Nian Kan = Di 23 Qi Zeng Kan

ISBN: 1991482205, 9771991482205
Author/Editor(s): Tong su wen xue yu ya zheng wen xue quan guo xue shu yan tao hui (2008); Guo li zhong xing da xue
Publisher: Zhong Xing Da Xue Chu Ban She ( Taiwan )
Published/Copyright Year: 2008
Language: Chinese
Number of pages: 719
Categories:
Chinese Literature > Taiwan > History And Criticism > Congresses
Folk Literature, Chinese > History And Criticism > Congresses
Literature, Modern > History And Criticism > Congresses