Unnamed Road

ISBN: 1907946500, 9781907946509
Author/Editor(s): Chong-jin Yi (1961-)
Publisher: Mack ( London )
Published/Copyright Year: 2014
Language: English
Number of pages: 38
Categories:
Yi, Chong-jin, > 1961-
Landscape Photography > West Bank
Landscape Photography > Israel
West Bank > Pictorial Works
Israel > Pictorial Works
Israel > Fast > (OCoLC)fst01204236
West Bank > Fast > (OCoLC)fst01243256

Rat Fire: Korean Stories From The Japanese Empire

ISBN: 1933947675, 9781933947679
Author/Editor(s): Theodore H. Hughes; Chae-yong Kim (1960-); Jin-kyung Lee; Sang-kyung Lee; Yo?ng-hu?i Pak (1901-); Yo?ng Song (1903-); Hak-song Ch'oe (1901-1933); Myo?ng-hu?i Cho (1894-1942); Hyo-so?k Yi (1907-1942); Nam-ch'o?n Kim (1911-1953); Sin-ae Paek (1908-1939); Ki-yo?ng Yi (1894-); Kyo?ng-ae Kang (1906-1944); Nam-wo?n Yi; So?r-ya Han (1900-); Sa-ryang Kim (1914-1950); Yo?ng-so?k Kim; Man-sik Ch'ae (1902-1950)
Publisher: Cornell University East Asia Program ( Ithaca New York )
Published/Copyright Year: 2013
Language: English
Series: Cornell East Asia Series ( Volume 167 )
Number of pages: 415
Categories:
Korean Literature > 20th Century > Translations Into English
Short Stories, Korean > Translations Into English

Tangshan Da Di Zhen

ISBN: 142297202X, 9781422972021
Author/Editor(s): Xiaogang Feng; Hong Yan; Sanping Han (1953-); Zhongjun Wang (1960-); Wu Si (1960-); Yue Lu? (1957-); Chenxi Nie; Tingxiao Huo; Liguang Wang (1961-); Yang Xiao; Fan Xu (1967-); Jingchu Zhang (1980-); Chen Li (1978-); Zifeng Zhang (2001-); Jiajun Zhang; Yi Lu (1976-); Guoqiang Zhang (1969-); Ziwen Wang (1987-); Zhong Lu? (1940-); Daoming Chen; Jin Chen; Ling Zhang (1957-); Tangshan guang bo dian shi chuan mei you xian gong si; Zhongguo dian ying ji tuan gong si; Beijing hua yi xiong di tai he ying shi tou zi you xian gong si; Shanghai dian ying ji tuan gong si; New Video Group
Publisher: New Video Group ( New York )
Published/Copyright Year: 2011
Language: Chinese
Categories:
Tangshan Earthquake, China, 1976 > Drama
Earthquakes > China > Tangshan Shi > Drama
Survival > Drama
China > Drama

I Heard Life Calling Me: Poems Of Yi Sng-bok

ISBN: 1933947454, 9781933947457
Author/Editor(s): Sng-bok Yi (1952-); George Sidney; Hye-jin Juhn
Publisher: East Asia Program, Cornell Univ. ( Ithaca, N.Y. )
Published/Copyright Year: 2010
Language: English
LCCN: 2009925878
Series: Cornell East Asia Series ( Volume 145 )
Number of pages: 280
Categories:
Yi, Sng-bok, > 1952- > Criticism And Interpretation
Yi, Sng-bok, > 1952- > Interviews
Korean Poetry > Translations Into English

Infrared Materials, Devices, And Applications: 12-15 November 2007, Beijing, China

ISBN: 0819470104, 9780819470102
Author/Editor(s): Yi Cai; Haimei Gong; Jean-Pierre Chatard; Society of Photo-optical Instrumentation Engineers; Zhongguo guang xue xue hui; Nihon Kogakkai (Oyo Butsuri Gakkai); Zhongguo ke xue ji shu xie hui; Guo jia zi ran ke xue ji jin wei yuan hui (China); China
Publisher: SPIE ( Bellingham, Wash. )
Published/Copyright Year: 2008
Language: English
LCCN: 2010455634
Series: Proceedings Of SPIE ( v. 6835 )
Proceedings Of SPIE--the International Society For Optical Engineering ( v. 6835 )
Categories:
Infrared Technology > Congresses
Infrared Detectors > Materials > Congresses
Optoelectronic Devices > Congresses
Infrared Equipment > Congresses
Infrared Imaging > Congresses

Fourth International Symposium On Precision Mechanical Measurements: 25-29 August 2008, HefeiJiuhua Mountain, Anhui, China

ISBN: 0819473642, 9780819473646
Author/Editor(s): International Symposium on Precision Mechanical Measurements (2008); Yetai Fei; Kuang-Chao Fan; Rongsheng Lu; Hefei gong ye da xue; Guo li Taiwan da xue; Soul Taehakkyo; Hong Kong University of Science and Technology; International Committee on Measurements and Instrumentation; Guo jia zi ran ke xue ji jin wei yuan hui (China); Zhongguo yi qi yi biao xue hui; SPIE (Society)
Publisher: SPIE ( Bellingham, Wash. )
Published/Copyright Year: 2008
Language: English
LCCN: 2009284405
Series: Proceedings Of SPIE ( v. 7130 )
Proceedings Of SPIE--the International Society For Optical Engineering ( v. 7130 )
Categories:
Optical Measurements > Congresses
Physical Measurements > Congresses
Measurement > Congresses
Laser Interferometers > Congresses