Tian Tang Kou: Blood Brothers

ISBN: 1592418139, 9781592418138
Author/Editor(s): Alexi Tan (1968-); Jiang Dan; Tony Chan (1968-); John Woo (1948-); Terence Chang; Yanzu Wu (1974-); Qi Shu (1976-); Ye Liu (1978-); Honglei Sun; Daniele Belardinelli; CMC Entertainment; China) Yin du ji gou you xian gong si (Hong Kong; Lion Rock Productions; First Look Studios
Publisher: First Look Studios ( Century City, CA )
Published/Copyright Year: 2008
Language: Chinese
Categories:
Male Friendship > Drama
Man-woman Relationships > Drama
Shanghai (China) > History > 20th Century > Drama

Aftershock: Contemporary British Art, 1990-2006 = Yu Zhen Yingguo Dang Dai Yi Shu Zhan 1990-2006

ISBN: 0863555799, 9780863555794
Author/Editor(s): Emily Butler; Junhong Liang; Richard Riley; Guangdong mei shu guan; China) Shou du bo wu guan (Beijing
Publisher: Cultural And Education Section, British Embassy ( England )
Published/Copyright Year: 2006
Language: English
LCCN: 2007534058
Number of pages: 155
Categories:
Art, British > 20th Century > Exhibitions
Art, British > 21st Century > Exhibitions

Empress Wu Zetian In Fiction And In History: Female Defiance In Confucian China

ISBN: 1590338049, 9781590338049
Author/Editor(s): Dora Shu-fang Dien; Wu hou (624-705)
Publisher: Nova Science Publishers ( Hauppauge, N.Y. )
Published/Copyright Year: 2003
Language: English
LCCN: 2003015120
Number of pages: 109
Categories:
Empresses > China > Biography
Women > China > History
Sex Role > China > History

Frozen

ISBN: 1572527846, 9781572527843
Author/Editor(s): Hongshen Jia; Xiaoqing Ma; Yu Bai; Geng Li; Ye Wei; Ming Wu; Ming Pang; Wei Xu; Kei Shu; International Film Circuit (Firm); Another Film Company; Shu Kei's Creative Workshop Ltd; Herbert Bals Foundation
Publisher: Distributed By WinStar TV & Video ( New York )
Published/Copyright Year: 1999
Language: Chinese
Categories:
Performance Art > China > Drama
Performance Artists > Drama
Demonstrations > China > Drama
Suicide > Drama
China > History > 20th Century > Drama

Proceedings Of The Third Marcel Grossmann Meeting On General Relativity: 30 August-3 September, 1982, Shanghai, China

ISBN: 0444867465, 9780444867469
Author/Editor(s): Marcel Grossmann Meeting on General Relativity (1982); Ning Hu (1916-1997); Zhongguo ke xue ji shu xie hui; Zhongguo yin li yu xiang dui lun tian ti wu li xue hui; International Centre for Theoretical Physics; Universita di Roma; Unesco
Publisher: North-Holland Pub. Co. ( New York )
Published/Copyright Year: 1983
Language: English
LCCN: 84182632
Categories:
General Relativity (Physics) > Congresses
Cosmology > Congresses
Quantum Gravity > Congresses
Supergravity > Congresses
Gravitation > Congresses