Zhong Gong Binzhou Shi Wei Dang Xiao Zhi, 1951-2011

ISBN: 7533304063, 9787533304065
Author/Editor(s): "Zhong gong Binzhou Shi wei dang xiao zhi" bian zuan wei yuan hui
Publisher: Qi Lu Shu She ( Jinan Shi )
Published/Copyright Year: 2102
Language: Chinese
Number of pages: 583
Categories:
880-04 > Zhong Gong Binzhou Shi Wei > Dang Xiao > History
880-05 > Binzhou (Shandong Sheng, China) > History

City And Citizens In Modern China: Towards A Scientific Approach To Urban Development

ISBN: 1844643468, 9781844643462
Author/Editor(s): Zhongguo cheng shi fa zhan yan jiu yuan
Publisher: Paths International Ltd ( Reading United Kingdom )
Published/Copyright Year: 2015
Language: English
Number of pages: 221
Categories:
City Planning > China
Cities And Towns > China > Growth
Community Development, Urban > China

Zhang Xueliang Kou Shu Li Shi: Fang Tan Shi Lu = Oral History Of Zhang Xueliang

ISBN: 9814617725, 9789814617727
Author/Editor(s): Xueliang Zhang (1901-2001); Zhibing Zhang; Zhiyu Zhang; "Zhang Xueliang kou shu li shi" bian ji wei yuan hui
Publisher: GALE ASIA CENGAGE Learning ( Singapore )
Published/Copyright Year: 2015
Language: Chinese
Categories:
880-08 > Zhang, Xueliang, > 1901-2001
Generals > China > Biography
China > History > 1937-1945

Gannan Zangzu Zizhizhou Shui Li Zhi (1953-2013)

ISBN: 7549009007, 9787549009008
Author/Editor(s): Gannan Zangzu Zizhizhou di fang shi zhi bian zuan wei yuan hui; Gannan Zangzu Zizhizhou shui li zhi bian zuan wei yuan hui
Publisher: Gansu Wen Hua Chu Ban She ( Lanzhou Shi )
Published/Copyright Year: 2015
Language: Chinese
Categories:
Water Resources Development > China > Gannan Zangzu Zizhizhou > History
Hydraulic Engineering > China > Gannan Zangzu Zizhizhou > History
Irrigation > China > Gannan Zangzu Zizhizhou > History
880-04 > Gannan Zangzu Zizhizhou (China) > History
Hydraulic Engineering > Fast > (OCoLC)fst00964596
Irrigation > Fast > (OCoLC)fst00979502
Water Resources Development > Fast > (OCoLC)fst01171955
China > Gannan Zangzu Zizhizhou > Fast > (OCoLC)fst01249590

"Xin Chang Tai" Xia De Jing Ji Yu Jin Rong Fa Zhan: Economic And Financial Development In The New Normal

ISBN: 750963718X, 9787509637180
Author/Editor(s): Zhongguo she hui ke xue yuan; Quan guo bo shi hou guan li wei yuan hui; Zhongguo bo shi hou ke xue ji jin hui
Publisher: Jing Ji Guan Li Chu Ban She ( Beijing Shi )
Published/Copyright Year: 2015
Language: Chinese
Categories:
China > Economic Conditions > 1976-2000
China > Economic Conditions > 2000-
Finance > China
Economic History > Fast > (OCoLC)fst00901974
Finance > Fast > (OCoLC)fst00924349
China > Fast > (OCoLC)fst01206073