Reconstructing China: The Peaceful Development, Economic Growth, And International Role Of An Emerging Super Power

ISBN: 0071828605, 9780071828604
Author/Editor(s): Jingzhi Li (1943-); Ping Bu; Ying Xu; Hua Gu; Jinhe Wang
Publisher: McGraw-Hill Education ( New York )
Published/Copyright Year: 2014
Language: English
LCCN: 2013029897
Number of pages: 198
Categories:
Economic Development > China
China > Economic Policy > 2000-
China > Foreign Economic Relations
BUSINESS & ECONOMICS / International / General > Bisacsh

Forbidden City: Imperial Treasures From The Palace Museum, Beijing

ISBN: 1934351067, 9781934351062
Author/Editor(s): Jian Li (1956-); Li He (1950-); Hou-mei Sung; Ma Shengnan; Gu gong bo wu yuan (China); Virginia Museum of Fine Arts
Publisher: VMFA Virginia Museum Of Fine Arts ( Richmond Virginia )
Published/Copyright Year: 2014
Language: English
Number of pages: 208
Categories:
Art, Chinese > Ming-Qing Dynasties, 1368-1912 > Exhibitions

Masterpieces Of Landscape Painting From The Forbidden City

ISBN: 0937426865, 9780937426869
Author/Editor(s): Shawn Eichman; Shi Li (1963-); Honolulu Academy of Arts; Gu gong bo wu yuan (China); Asia Pacific Economic Cooperation (Organization)
Publisher: Honolulu Academy Of Arts ( Honolulu )
Published/Copyright Year: 2011
Language: English
Number of pages: 108
Categories:
Forbidden City (Beijing, China) > Exhibitions
Gu Gong Bo Wu Yuan (China) > Exhibitions
Honolulu Academy Of Arts > Exhibitions
Landscape Painting, Chinese > Exhibitions
Landscape Painting, Chinese > Ming-Qing Dynasties, 1368-1912 > Exhibitions
Landscape Painting, Chinese > Song-Yuan Dynasties, 960-1368 > Exhibitions
Landscape Painting > China > Beijing > Exhibitions
Landscape Painting > Hawaii > Honolulu > Exhibitions

Optics In Health Care And Biomedical Optics IV: 18-20 October 2010, Beijing, China

ISBN: 0819483753, 9780819483751
Author/Editor(s): Qingming Luo; Ying Gu; Xingde Li; SPIE (Society); Zhongguo guang xue xue hui; Beijing gong ye xue yuan; Zhongguo ke xue ji shu xie hui; Guo jia zi ran ke xue ji jin wei yuan hui (China); China
Publisher: SPIE ( Bellingham, Wash. )
Published/Copyright Year: 2010
Language: English
LCCN: 2012405677
Series: Proceedings Of SPIE ( v. 7845 )
Progress In Biomedical Optics And Imaging ( v. 11, No. 42 )
Proceedings Of SPIE--the International Society For Optical Engineering ( v. 7845 )
Categories:
Imaging Systems In Medicine > Congresses
Lasers In Medicine > Congresses
Diagnostic Imaging > Congresses
Biosensors > Congresses
Optical Tomography > Congresses
Diagnostic Imaging > Methods > Congresses
Optical Devices > Congresses
Biomedical Technology > Instrumentation > Congresses

Optics In Health Care And Biomedical Optics III: 12-15 November 2007, Beijing, China

ISBN: 0819470015, 9780819470010
Author/Editor(s): Xingde Li; Qingming Luo; Ying Gu; Society of Photo-optical Instrumentation Engineers; Nihon Kogakkai (Oyo Butsuri Gakkai); Zhongguo guang xue xue hui; Zhongguo ke xue ji shu xie hui; China; Guo jia zi ran ke xue ji jin wei yuan hui (China)
Publisher: SPIE ( Bellingham, Wash. )
Published/Copyright Year: 2008
Language: English
LCCN: 2010287780
Series: Progress In Biomedical Optics And Imaging ( v. 8, No. 49 )
Proceedings Of SPIE ( v. 6826 )
Proceedings Of SPIE--the International Society For Optical Engineering ( v. 6826 )
Categories:
Imaging Systems In Medicine > Congresses
Lasers In Medicine > Congresses
Diagnostic Imaging > Congresses
Biosensors > Congresses
Optical Tomography > Congresses
Diagnostic Imaging > Methods > Congresses
Laser Therapy > Congresses
Lasers > Diagnostic Use > Congresses

Mechanics And Material Engineering For Science And Experiments Proceedings Of International Symposium Of Young Scholars On Mechanics And Material Engineering For Science And Experiments, August 11 - 16, 2001, ChangshaZhangjiajie, Hunan, China

ISBN: 1880132796, 9781880132791
Author/Editor(s): International Symposium of Young Scholars on Mechanics and Material Engineering for Science and Experiments; Yichun Zhou; Yuanxian Gu; Zheng Li
Publisher: Science Press ( New York )
Published/Copyright Year: 2001
Language: English
Number of pages: 623
Categories:
Werkstoffkunde: Allgemeines

Dong: The Hole

ISBN: 1572529466, 9781572529465
Author/Editor(s): Mingliang Cai (1957-); Guimei Yang; Kangsheng Li (1968-); Biying Yang; China Television; WinStar TV and Video (Firm); Sept/Arte (Firm); Zhong yang dian ying shi ye gu fen you xian gong si; Haut et Court (Firm); Arc Light Films
Publisher: Winstar TV & Video ( New York, NY )
Published/Copyright Year: 2000
Language: Chinese
Categories:
Feature Films
Motion Pictures, Chinese

Arts Of The Sung And Yuan: Papers Prepared For An International Symposium Organized By The Metropolitan Museum Of Art In Conjunction With The Exhibition Splendors Of Imperial China Treasures From The National Palace Museum, Taipei

ISBN: 0870998064, 9780870998065
Author/Editor(s): Maxwell K Hearn; Judith G. Smith (1941-); N.Y.) Metropolitan Museum of Art (New York; Guo li gu gong bo wu yuan
Publisher: Dept. Of Asian Art, Metropolitan Museum Of Art ( New York )
Published/Copyright Year: 1996
Language: English
LCCN: 96025941
Categories:
Art, Chinese > Song-Yuan Dynasties, 960-1368 > Congresses