Historical Dictionary Of The Chinese Cultural Revolution

ISBN: 1442251719, 9781442251717
Author/Editor(s): Jian Guo (1953-); Yongyi Song (1949-); Yuan Zhou (1954-)
Publisher: Rowman Littlefield ( Lanham Maryland )
Published/Copyright Year: 2015
Language: English
LCCN: 2015005941
Series: Historical Dictionaries Of War, Revolution, And Civil Unrest
Historical Dictionaries Of War, Revolution, And Civil Unrest (Unnumbered)
Number of pages: 507
Categories:
China > History > Cultural Revolution, 1966-1976 > Dictionaries
China > Fast > (OCoLC)fst01206073

Forbidden City: Imperial Treasures From The Palace Museum, Beijing

ISBN: 1934351067, 9781934351062
Author/Editor(s): Jian Li (1956-); Li He (1950-); Hou-mei Sung; Ma Shengnan; Gu gong bo wu yuan (China); Virginia Museum of Fine Arts
Publisher: VMFA Virginia Museum Of Fine Arts ( Richmond Virginia )
Published/Copyright Year: 2014
Language: English
Number of pages: 208
Categories:
Art, Chinese > Ming-Qing Dynasties, 1368-1912 > Exhibitions

Light-emitting Diode Materials And Devices II: 12-14 November 2007, Beijing, China

ISBN: 0819470031, 9780819470034
Author/Editor(s): Jian Wang; Hezhou Wang; Changhee Lee (1964-); Society of Photo-optical Instrumentation Engineers; Zhongguo guang xue xue hui; Nihon Kogakkai (Oyo Butsuri Gakkai); Zhongguo ke xue ji shu xie hui; Guo jia zi ran ke xue ji jin wei yuan hui (China); China
Publisher: SPIE ( Bellingham, Wash. )
Published/Copyright Year: 2008
Language: English
LCCN: 2010287829
Series: Proceedings Of SPIE ( v. 6828 )
Proceedings Of SPIE--the International Society For Optical Engineering ( v. 6828 )
Categories:
Light Emitting Diodes > Materials > Congresses
Light Emitting Diodes > Design And Construction > Congresses
Diodes, Semiconductor > Optical Properties > Congresses

Historical Dictionary Of The Chinese Cultural Revolution

ISBN: 0810854619, 9780810854611
Author/Editor(s): Jian Guo (1953-); Yongyi Song (1949-); Yuan Zhou (1954-)
Publisher: Scarecrow Press ( Lanham, Md. )
Published/Copyright Year: 2006
Language: English
LCCN: 2005037614
Series: Historical Dictionaries Of Ancient Civilizations And Historical Eras ( Volume no. 17 )
Number of pages: 433
Categories:
China > History > Cultural Revolution, 1966-1976 > Dictionaries

Tall Buildings: Sixth International Conference On Tall Buildings ; Mini Sympoisum On Sustainable Cities ; Mini Symposium On Planning, Design And Socio-Economic Aspects Of Tall Residential Living Environment, Hong Kong, China, 6-8 December 2005

ISBN: 1601198922, 9781601198921
Author/Editor(s): International Conference on Tall Buildings (2005); Y. K Cheung; K. W Chau; University of Hong Kong; Tong ji da xue (China); Zhongguo jian zhu ke xue yan jiu yuan; Knovel (Firm)
Publisher: World Scientific ( New Jersey )
Published/Copyright Year: 2005
Language: English
Number of pages: 1141
Categories:
Tall Buildings > Congresses
Conferences Held In Hong Kong > Tall Buildings

Tall Buildings: Sixth International Conference On Tall Buildings ; Mini Sympoisum On Sustainable Cities ; Mini Symposium On Planning, Design And Socio-Economic Aspects Of Tall Residential Living Environment, Hong Kong, China, 6-8 December 2005

ISBN: 1601192770, 9781601192776
Author/Editor(s): International Conference on Tall Buildings (2005); Y. K Cheung; K. W Chau; University of Hong Kong; Tong ji da xue (China); Zhongguo jian zhu ke xue yan jiu yuan; Knovel (Firm)
Publisher: World Scientific ( New Jersey )
Published/Copyright Year: 2005
Language: English
Number of pages: 1141
Categories:
Tall Buildings > Congresses

The Atlas Of Population, Environment And Sustainable Development Of China

ISBN: 1880132605, 9781880132609
Author/Editor(s): Zhongguo ke xue yuan; Zhongguo huan jing jian ce zong zhan; China; China Population and Environment Society
Publisher: Science Press ( New York )
Published/Copyright Year: 2000
Language: English
Categories:
Sustainable Development > China > Maps
China > Social Conditions > 1976-2000 > Maps
China > Population > Maps
China > Environmental Conditions > Maps
China > Economic Conditions > 1976-2000 > Maps