2013 International Conference On Manipulation, Manufacturing And Measurement On The Nanoscale (3M-NANO): August 26- 30, 2013, Suzhou, China Conference Proceedings

ISBN: 1479912131, 9781479912131
Author/Editor(s): Manufacturing and Measurement on the Nanoscale International Conference on Manipulation ((2013); Albert Sill; Rencheng Liu; Wenjun Li; IEEE Xplore (Online service); Universitat Oldenburg; Changchun ke ji da xue; Taiwan) Dong Wu da xue (Taipei; Institute of Electrical and Electronics Engineers
Publisher: IEEE ( Piscataway NJ )
Published/Copyright Year: 2013
Language: English
Categories:
Nanoscience > Congresses
Nanotechnology > Congresses
Nanoscience > Fast > (OCoLC)fst01032629
Nanotechnology > Fast > (OCoLC)fst01032639

Tangshan Da Di Zhen

ISBN: 142297202X, 9781422972021
Author/Editor(s): Xiaogang Feng; Hong Yan; Sanping Han (1953-); Zhongjun Wang (1960-); Wu Si (1960-); Yue Lu? (1957-); Chenxi Nie; Tingxiao Huo; Liguang Wang (1961-); Yang Xiao; Fan Xu (1967-); Jingchu Zhang (1980-); Chen Li (1978-); Zifeng Zhang (2001-); Jiajun Zhang; Yi Lu (1976-); Guoqiang Zhang (1969-); Ziwen Wang (1987-); Zhong Lu? (1940-); Daoming Chen; Jin Chen; Ling Zhang (1957-); Tangshan guang bo dian shi chuan mei you xian gong si; Zhongguo dian ying ji tuan gong si; Beijing hua yi xiong di tai he ying shi tou zi you xian gong si; Shanghai dian ying ji tuan gong si; New Video Group
Publisher: New Video Group ( New York )
Published/Copyright Year: 2011
Language: Chinese
Categories:
Tangshan Earthquake, China, 1976 > Drama
Earthquakes > China > Tangshan Shi > Drama
Survival > Drama
China > Drama

WSE 2009: 2009 11th IEEE International Symposium On Web Systems Evolution September 25-26, 2009, Edmonton, Alberta, Canada

ISBN: 1424451248, 9781424451241
Author/Editor(s): IEEE International Symposium on Web Systems Evolution (2009); Chao Liu (1958-); Kenny Wong; Ying Zou (1972-); Ji Wu; IEEE Xplore (Online service); IEEE Computer Society
Publisher: IEEE Xplore ( Piscataway, N.J. )
Published/Copyright Year: 2009
Language: English
Categories:
Web Sites > Design > Congresses
Web Sites > Design > Fast > (OCoLC)fst01173252

Tian Tang Kou: Blood Brothers

ISBN: 1592418139, 9781592418138
Author/Editor(s): Alexi Tan (1968-); Jiang Dan; Tony Chan (1968-); John Woo (1948-); Terence Chang; Yanzu Wu (1974-); Qi Shu (1976-); Ye Liu (1978-); Honglei Sun; Daniele Belardinelli; CMC Entertainment; China) Yin du ji gou you xian gong si (Hong Kong; Lion Rock Productions; First Look Studios
Publisher: First Look Studios ( Century City, CA )
Published/Copyright Year: 2008
Language: Chinese
Categories:
Male Friendship > Drama
Man-woman Relationships > Drama
Shanghai (China) > History > 20th Century > Drama

Fifth International Conference On Photonics And Imaging In Biology And Medicine: 1-3 September 2006, Wuhan, China

ISBN: 0819466565, 9780819466563
Author/Editor(s): International Conference on Photonics and Imaging in Biology and Medicine (2006); Qingming Luo; Britton Chance sheng wu yi xue guang zi yan jiu zhong xin; Guo jia zi ran ke xue ji jin wei yuan hui (China); Zhongguo guang xue xue hui; Zhongguo Sheng wu wu li xue hui; Society of Photo-optical Instrumentation Engineers
Publisher: ; SPIE--the International Society For Optical Engineering ( Bellingham, Wash. )
Published/Copyright Year: 2007
Language: English
LCCN: 2007280931
Series: Progress In Biomedical Optics And Imaging ( v. 8, No. 36 )
Proceedings Of SPIE--the International Society For Optical Engineering ( v. 6534 )
Categories:
Imaging Systems In Medicine > Congresses
Imaging Systems In Biology > Congresses
Optical Tomography > Congresses
Biosensors > Congresses
Diagnostic Imaging > Congresses
Lasers In Biology > Congresses
Lasers In Medicine > Congresses
Diagnostic Imaging > Methods > Congresses

Geoinformatics 2006: 28-29 October, 2006, Wuhan, China

ISBN: 0819465305, 9780819465306
Author/Editor(s): Huayi Wu; Qing Zhu (1966-); Wuhan da xue; Ce hui yao gan xin xi gong cheng guo jia zhong dian shi yan shi; Association of Chinese Professionals in Geographic Information Systems (Abroad); Guo jia zi ran ke xue ji jin wei yuan hui (China)
Publisher: SPIE ( Bellingham, Wash. )
Published/Copyright Year: 2006
Language: English
LCCN: 2007296075
Series: Proceedings Of SPIE ( v. 6421 )
Proceedings Of SPIE--the International Society For Optical Engineering ( v. 6421 )
Categories:
Geographic Information Systems > Congresses
Global Positioning System > Congresses
Information Technology > Congresses

Proceedings Of The Third Marcel Grossmann Meeting On General Relativity: 30 August-3 September, 1982, Shanghai, China

ISBN: 0444867465, 9780444867469
Author/Editor(s): Marcel Grossmann Meeting on General Relativity (1982); Ning Hu (1916-1997); Zhongguo ke xue ji shu xie hui; Zhongguo yin li yu xiang dui lun tian ti wu li xue hui; International Centre for Theoretical Physics; Universita di Roma; Unesco
Publisher: North-Holland Pub. Co. ( New York )
Published/Copyright Year: 1983
Language: English
LCCN: 84182632
Categories:
General Relativity (Physics) > Congresses
Cosmology > Congresses
Quantum Gravity > Congresses
Supergravity > Congresses
Gravitation > Congresses