Proceedings: 2013 IEEE International Conference On Granular Computing (GrC) 13-15 December 2013, Beijing

ISBN: 1479912816, 9781479912810
Author/Editor(s): IEEE International Conference on Granular Computing ((2013); Shuliang Wang (1974-); Xingquan Zhu (1973-); Tingting He; IEEE Xplore (Online service); Guo jia zi ran ke xue ji jin wei yuan hui (China); Institute of Electrical and Electronics Engineers
Publisher: IEEE ( Piscataway NJ )
Published/Copyright Year: 2013
Language: English
Categories:
Granular Computing > Congresses
Granular Computing > Fast > (OCoLC)fst00946462

Semiconductor Lasers And Applications IV: 18-19 October 2010, Beijing, China

ISBN: 0819483745, 9780819483744
Author/Editor(s): Ning-Hua Zhu; SPIE (Society); Zhongguo guang xue xue hui; Beijing li gong da xue; Zhongguo ke xue ji shu xie hui; Guo jia zi ran ke xue ji jin wei yuan hui (China); China
Publisher: SPIE ( Bellingham, Wash. )
Published/Copyright Year: 2010
Language: English
LCCN: 2011293434
Series: Proceedings Of SPIE ( v. 7844 )
Proceedings Of SPIE--the International Society For Optical Engineering ( v. 7844 )
Categories:
Semiconductor Lasers > Congresses
Semiconductor Lasers > Industrial Applications > Congresses

Nanophotonics, Nanostructure, And Nanometrology II: 12-14 November 2007, Beijing, China

ISBN: 0819470066, 9780819470065
Author/Editor(s): Xing Zhu (1950-); Stephen Yu Chou; Yasuhiko Arakawa; Society of Photo-optical Instrumentation Engineers; Zhongguo guang xue xue hui; Nihon Kogakkai (Oyo Butsuri Gakkai); Zhongguo ke xue ji shu xie hui; Guo jia zi ran ke xue ji jin wei yuan hui (China); China
Publisher: SPIE ( Bellingham, Wash. )
Published/Copyright Year: 2008
Language: English
LCCN: 2010293913
Series: Proceedings Of SPIE ( v. 6831 )
Proceedings Of SPIE--the International Society For Optical Engineering ( v. 6831 )
Categories:
Nanostructured Materials > Optical Properties > Congresses
Photonics > Congresses
Metrology > Congresses

Lasers In Material Processing And Manufacturing III: 12-14 November 2007, Beijing, China

ISBN: 0819470007, 9780819470003
Author/Editor(s): Shu-Sen Deng; Akira Matsunawa; Xiao Zhu; Society of Photo-optical Instrumentation Engineers; Zhongguo guang xue xue hui; Nihon Kogakkai (Oyo Butsuri Gakkai); Zhongguo ke xue ji shu xie hui; Guo jia zi ran ke xue ji jin wei yuan hui (China); China
Publisher: SPIE ( Bellingham, Wash. )
Published/Copyright Year: 2008
Language: English
LCCN: 2010459304
Series: Proceedings Of SPIE ( v. 6825 )
Proceedings Of SPIE--the International Society For Optical Engineering ( v. 6825 )
Categories:
Lasers > Industrial Applications > Congresses
Manufacturing Processes > Congresses

Geoinformatics 2006: 28-29 October, 2006, Wuhan, China

ISBN: 0819465305, 9780819465306
Author/Editor(s): Huayi Wu; Qing Zhu (1966-); Wuhan da xue; Ce hui yao gan xin xi gong cheng guo jia zhong dian shi yan shi; Association of Chinese Professionals in Geographic Information Systems (Abroad); Guo jia zi ran ke xue ji jin wei yuan hui (China)
Publisher: SPIE ( Bellingham, Wash. )
Published/Copyright Year: 2006
Language: English
LCCN: 2007296075
Series: Proceedings Of SPIE ( v. 6421 )
Proceedings Of SPIE--the International Society For Optical Engineering ( v. 6421 )
Categories:
Geographic Information Systems > Congresses
Global Positioning System > Congresses
Information Technology > Congresses

1997 Shanghai International Conference On Laser Medicine And Surgery: 4-6 November 1997, Shanghai, China

ISBN: 0819427918, 9780819427915
Author/Editor(s): Shanghai International Conference on Laser Medicine and Surgery ((1997); Jing Zhu; Zhongguo guang xue xue hui; Society of Photo-optical Instrumentation Engineers
Publisher: SPIE ( Bellingham, Wash. )
Published/Copyright Year: 1998
Language: English
LCCN: 00500824
Series: SPIE Proceedings Series ( v. 3344 )
Proceedings Of SPIE--the International Society For Optical Engineering ( v. 3344 )
Number of pages: 316
Categories:
Lasers In Medicine > Congresses
Lasers In Surgery > Congresses