Proceedings Of 2013 IEEE 11th International Conference On Electronic Measurement & Instruments: Harbin, China, August 16-18, 2013

ISBN: 1479907596, 9781479907595
Author/Editor(s): International Conference on Electronic Measurement and Instruments (2013); Jianping Cui; Ying Zhang; Juan Wu; IEEE Xplore (Online service); Institute of Electrical and Electronics Engineers; Zhongguo dian zi xue hui
Publisher: IEEE ( Piscataway NJ )
Published/Copyright Year: 2013
Language: English
Categories:
Electronic Instruments > Congresses
Electronic Measurements > Congresses
Electronic Instruments > Fast > (OCoLC)fst00907299
Electronic Measurements > Fast > (OCoLC)fst00907353

Infrared, Millimeter Wave, And Terahertz Technologies: 18-20 October 2010, Beijing, China

ISBN: 0819483842, 9780819483843
Author/Editor(s): Cunlin Zhang; Zhongguo guang xue xue hui; Zhongguo ke xue ji shu xie hui; Guo jia zi ran ke xue ji jin wei yuan hui (China); Beijing gong ye xue yuan; China; SPIE (Society)
Publisher: SPIE ( Bellingham, Wash. )
Published/Copyright Year: 2010
Language: English
LCCN: 2012405681
Series: Proceedings Of SPIE ( v. 7854 )
Proceedings Of SPIE--the International Society For Optical Engineering ( v. 7854 )
Categories:
Millimeter Wave Devices > Congresses
Infrared Technology > Congresses
Submillimeter Waves > Congresses
Terahertz Technology > Congresses

Optoelectronic Devices And Integration III: 18-20 October 2010, Beijing, China

ISBN: 081948377X, 9780819483775
Author/Editor(s): Hai Ming (1947-); Xuping Zhang; Alan Xiaolong Wang; SPIE (Society); Beijing gong ye xue yuan; Zhongguo guang xue xue hui; Zhongguo ke xue ji shu xie hui; Guo jia zi ran ke xue ji jin wei yuan hui (China); China
Publisher: SPIE ( Bellingham, Wash. )
Published/Copyright Year: 2010
Language: English
LCCN: 2012359382
Series: Proceedings Of SPIE ( v. 7847 )
Proceedings Of SPIE--the International Society For Optical Engineering ( v. 7847 )
Categories:
Optoelectronic Devices > Congresses
Integrated Optics > Congresses
Photonics > Congresses
Optical Wave Guides > Congresses

ICIG 2009: Proceedings Of The Fifth International Conference On Image And Graphics Xi'an, Shanxi, China, 20-23 September 2009

ISBN: 0769538835, 9780769538839
Author/Editor(s): International Conference on Image and Graphics (2009); Yu-Jin Zhang (1954-); Zhongguo tu xiang tu xing xue hui (China); Shaanxi Sheng Xi bei gong ye da xue (Xi'an; Xi'an University of Technology; Guo jia zi ran ke xue ji jin wei yuan hui (China)
Publisher: IEEE Computer Society ( Los Alamitos, Calif. )
Published/Copyright Year: 2010
Language: English
LCCN: 2009940698
Number of pages: 1002
Categories:
Computer Graphics > Congresses
Image Processing > Digital Techniques > Congresses

Optical Test And Measurement Technology And Equipment: 5th International Symposium On Advanced Optical Manufacturing And Testing Technologies 26-29 April 2010, Dalian, China

ISBN: 081948086X, 9780819480866
Author/Editor(s): International Symposium on Advanced Optical Manufacturing and Testing Technologies (2010); Yudong Zhang; Zhongguo guang xue xue hui; Society of Photo-optical Instrumentation Engineers; Zhongguo ke xue yuan; China; Fraunhofer Institute for Applied Optics and Precision Engineering
Publisher: SPIE ( Bellingham, WA )
Published/Copyright Year: 2010
Language: English
LCCN: 2012405317
Series: Proceedings Of SPIE ( v. 7656 )
Proceedings Of SPIE--the International Society For Optical Engineering ( v. 7656 )
Categories:
Optical Materials > Testing > Congresses
Optical Measurements > Congresses
Measurement > Congresses

Optical Test And Measurement Technology And Equipment: 4th International Symposium On Advanced Optical Manufacturing And Testing Technologies 19-21 November 2008, Chengdu, China

ISBN: 0819475432, 9780819475435
Author/Editor(s): International Symposium on Advanced Optical Manufacturing and Testing Technologies (2008); Yudong Zhang; Zhongguo guang xue xue hui; Zhongguo ke xue yuan; SPIE (Society); State Key Laboratory of Optical Technology for Microfabrication (China); Sichuan Optical Society; Guo jia zi ran ke xue ji jin wei yuan hui (China); China
Publisher: SPIE ( Bellingham, Wash. )
Published/Copyright Year: 2009
Language: English
LCCN: 2011499387
Series: Proceedings Of SPIE ( v. 7283 )
Proceedings Of SPIE--the International Society For Optical Engineering ( v. 7283 )
Categories:
Optical Materials > Testing > Congresses
Optical Measurements > Congresses
Measurement > Congresses

2009 International Conference On Optical Instruments And Technology: Optoelectronic Information Security 19-21 October 2009, Shanghai, China

ISBN: 0819478989, 9780819478986
Author/Editor(s): International Conference on Optical Instruments and Technology ((2009); Cunlin Zhang (1961-); Tiegen Liu; Zhongguo yi qi yi biao xue hui; Zhongguo guang xue xue hui; SPIE (Society)
Publisher: SPIE ( Bellingham, Wash. )
Published/Copyright Year: 2009
Language: English
LCCN: 2011288470
Series: Proceedings Of SPIE ( v. 7512 )
Proceedings Of SPIE--the International Society For Optical Engineering ( v. 7512 )
Categories:
Computer Security > Congresses
Optical Data Processing > Congresses
Information Storage And Retrieval Systems > Security Measures > Congresses
Information Technology > Security Measures > Congresses
Data Encryption (Computer Science) > Congresses
Data Protection > Congresses

2009 International Conference On Optical Instruments And Technology: Optoelectronic Devices And Integration 19-21 October 2009, Shanghai, China

ISBN: 0819478954, 9780819478955
Author/Editor(s): International Conference on Optical Instruments and Technology ((2009); Xuping Zhang; Zhongguo yi qi yi biao xue hui; Zhongguo guang xue xue hui; SPIE (Society)
Publisher: SPIE ( Bellingham, Wash. )
Published/Copyright Year: 2009
Language: English
LCCN: 2010455365
Series: Proceedings Of SPIE ( v. 7509 )
Proceedings Of SPIE--the International Society For Optical Engineering ( v. 7509 )
Categories:
Optoelectronic Devices > Congresses
Integrated Optics > Congresses
Optical Instruments > Congresses
Optical Measurements > Congresses
Photonics > Congresses

2009 International Conference On Optical Instruments And Technology: Optoelectronic Measurement Technology And Systems 19-22 October 2009, Shanghai, China

ISBN: 0819478970, 9780819478979
Author/Editor(s): International Conference on Optical Instruments and Technology ((2009); Shenghua Ye (1934-); Guangjun Zhang; Jun Ni (1957-); Zhongguo yi qi yi biao xue hui; SPIE (Society); Zhongguo ke xue ji shu xie hui
Publisher: SPIE ( Bellingham, Wash. )
Published/Copyright Year: 2009
Language: English
Series: Proceedings Of SPIE ( v. 7511 )
Proceedings Of SPIE--the International Society For Optical Engineering ( v. 7511 )
Categories:
Optical Measurements > Industrial Applications > Congresses
Optoelectronic Devices > Congresses
Optical Instruments > Congresses