2013 International Conference On Management Science & Engineering: 20 Annual Conference Proceedings July 17-19, 2013, Harbin P.R. China

ISBN: 1479904732, 9781479904730
Author/Editor(s): International Conference on Management Science & Engineering (2013); Hua Lan; Yu-hong Yang; IEEE Xplore (Online service); IEEE Technology Management Council; Haerbin gong ye da xue; Guo jia zi ran ke xue ji jin wei yuan hui (China); Institute of Electrical and Electronics Engineers
Publisher: IEEE ( Piscataway NJ )
Published/Copyright Year: 2013
Language: English
Categories:
Engineering > Management > Congresses
Industrial Management > Congresses
Management > Congresses
Engineering > Management > Fast > (OCoLC)fst00910368
Industrial Management > Fast > (OCoLC)fst00971246
Management > Fast > (OCoLC)fst01007141

2012 International Conference On Management Science & Engineering: 19th Annual Conference Proceedings September 20-22, 2012, Dallas, USA

ISBN: 1467330140, 9781467330145
Author/Editor(s): International Conference on Management Science & Engineering (2012); Hua Lan; Yu-hong Yang; IEEE Xplore (Online service); University of Texas at Dallas; Haerbin gong ye da xue; IEEE Technology Management Council; Guo jia zi ran ke xue ji jin wei yuan hui (China)
Publisher: IEEE ( Piscataway NJ )
Published/Copyright Year: 2012
Language: English
Categories:
Engineering > Management > Congresses
Industrial Management > Congresses
Management > Congresses
Engineering > Management > Fast > (OCoLC)fst00910368
Industrial Management > Fast > (OCoLC)fst00971246
Management > Fast > (OCoLC)fst01007141

Tangshan Da Di Zhen

ISBN: 142297202X, 9781422972021
Author/Editor(s): Xiaogang Feng; Hong Yan; Sanping Han (1953-); Zhongjun Wang (1960-); Wu Si (1960-); Yue Lu? (1957-); Chenxi Nie; Tingxiao Huo; Liguang Wang (1961-); Yang Xiao; Fan Xu (1967-); Jingchu Zhang (1980-); Chen Li (1978-); Zifeng Zhang (2001-); Jiajun Zhang; Yi Lu (1976-); Guoqiang Zhang (1969-); Ziwen Wang (1987-); Zhong Lu? (1940-); Daoming Chen; Jin Chen; Ling Zhang (1957-); Tangshan guang bo dian shi chuan mei you xian gong si; Zhongguo dian ying ji tuan gong si; Beijing hua yi xiong di tai he ying shi tou zi you xian gong si; Shanghai dian ying ji tuan gong si; New Video Group
Publisher: New Video Group ( New York )
Published/Copyright Year: 2011
Language: Chinese
Categories:
Tangshan Earthquake, China, 1976 > Drama
Earthquakes > China > Tangshan Shi > Drama
Survival > Drama
China > Drama

2011 International Conference On Management Science & Engineering 18th Annual Conference Proceedings: September 13-15, 2011, Rome, Italy

ISBN: 1457718863, 9781457718861
Author/Editor(s): International Conference on Management Science & Engineering (2011); Hua Lan; Yu-hong Yang; IEEE Xplore (Online service); Haerbin gong ye da xue; Guo jia zi ran ke xue ji jin wei yuan hui (China); IEEE Technology Management Council
Publisher: IEEE ( Piscataway, NJ )
Published/Copyright Year: 2011
Language: English
Categories:
Management Science > Congresses
Industrial Management > Congresses
Industrial Management > Fast > (OCoLC)fst00971246
Management Science > Fast > (OCoLC)fst01007306

Semiconductor Lasers And Applications IV: 18-19 October 2010, Beijing, China

ISBN: 0819483745, 9780819483744
Author/Editor(s): Ning-Hua Zhu; SPIE (Society); Zhongguo guang xue xue hui; Beijing li gong da xue; Zhongguo ke xue ji shu xie hui; Guo jia zi ran ke xue ji jin wei yuan hui (China); China
Publisher: SPIE ( Bellingham, Wash. )
Published/Copyright Year: 2010
Language: English
LCCN: 2011293434
Series: Proceedings Of SPIE ( v. 7844 )
Proceedings Of SPIE--the International Society For Optical Engineering ( v. 7844 )
Categories:
Semiconductor Lasers > Congresses
Semiconductor Lasers > Industrial Applications > Congresses

Dong Xie Xi Du

ISBN: 1435941926, 9781435941922
Author/Editor(s): Kar-wai Wong (1958-); Zhenwei Liu; Leslie Cheung (1956-2003); Qingxia Lin; Tony Chiu Wai Leung (1962-); Jialing Liu (1964-); Jiahui Liang; Caini Yang (1974-); Xueyou Zhang; Manyu Zhang; Yong Jin (1924-); Chun guang ying hua (Firm); Scholar Films Co; Jet Tone Production Company; Beijing dian ying zhi pian chang; Sony Pictures Classics (Firm); Sony Pictures Home Entertainment (Firm); Fortissimo Films
Publisher: Sony Pictures Classics ( Culver City, Calif. )
Published/Copyright Year: 2009
Language: Chinese
Categories:
Jin, Yong, > 1924- > Film Adaptations
Men > Conduct Of Life > Drama
Swordsmen > Drama
Revenge > Drama
Rejection (Psychology) > Drama
Exiles > Drama

2009 International Conference On Management Science & Engineering 16th Annual Conference Proceedings: September 14-16, 2009, Moscow, Russia

ISBN: 142443971X, 9781424439713
Author/Editor(s): International Conference on Management Science & Engineering (2009); Hua Lan; Yu-hong Yang; IEEE Xplore (Online service); Guo jia zi ran ke xue ji jin wei yuan hui (China); Haerbin gong ye da xue; IEEE Technology Management Council
Publisher: IEEE ( Piscataway, NJ )
Published/Copyright Year: 2009
Language: English
Categories:
Management Science > Congresses
Industrial Management > Congresses
Industrial Management > Fast > (OCoLC)fst00971246
Management Science > Fast > (OCoLC)fst01007306

2007 International Symposium On Intelligent Signal Processing And Communication Systems (ISPACS 2007): Proceedings November 28-December 1, 2007, Xiamen, China

ISBN: 1424414474, 9781424414475
Author/Editor(s): International Symposium on Intelligent Signal Processing and Communication Systems ((2007); IEEE Xplore (Online service); Hua qiao da xue; Hua zhong ke ji da xue; IEEE Circuits and Systems Society; Guo jia zi ran ke xue ji jin wei yuan hui (China)
Publisher: IEEE Xplore ( Piscataway, N.J. )
Published/Copyright Year: 2008
Language: English
Categories:
Signal Processing > Digital Techniques > Congresses
Wireless Communication Systems > Congresses
Digital Communications > Congresses
Digital Communications > Fast > (OCoLC)fst00893634
Signal Processing > Digital Techniques > Fast > (OCoLC)fst01118285
Wireless Communication Systems > Fast > (OCoLC)fst01176209

2008 International Conference On Management Science & Engineering 15th Annual Conference Proceedings: September 10-12, 2008, Long Beach, USA

ISBN: 1424423872, 9781424423873
Author/Editor(s): International Conference on Management Science & Engineering (2008); Hua Lan; IEEE Xplore (Online service); Guo jia zi ran ke xue ji jin wei yuan hui (China); Haerbin gong ye da xue
Publisher: IEEE ( Piscataway, N.J. )
Published/Copyright Year: 2008
Language: English
Categories:
Management Science > Congresses
Industrial Management > Congresses
Industrial Management > Fast > (OCoLC)fst00971246
Management Science > Fast > (OCoLC)fst01007306