Tangshan Da Di Zhen

ISBN: 142297202X, 9781422972021
Author/Editor(s): Xiaogang Feng; Hong Yan; Sanping Han (1953-); Zhongjun Wang (1960-); Wu Si (1960-); Yue Lu? (1957-); Chenxi Nie; Tingxiao Huo; Liguang Wang (1961-); Yang Xiao; Fan Xu (1967-); Jingchu Zhang (1980-); Chen Li (1978-); Zifeng Zhang (2001-); Jiajun Zhang; Yi Lu (1976-); Guoqiang Zhang (1969-); Ziwen Wang (1987-); Zhong Lu? (1940-); Daoming Chen; Jin Chen; Ling Zhang (1957-); Tangshan guang bo dian shi chuan mei you xian gong si; Zhongguo dian ying ji tuan gong si; Beijing hua yi xiong di tai he ying shi tou zi you xian gong si; Shanghai dian ying ji tuan gong si; New Video Group
Publisher: New Video Group ( New York )
Published/Copyright Year: 2011
Language: Chinese
Categories:
Tangshan Earthquake, China, 1976 > Drama
Earthquakes > China > Tangshan Shi > Drama
Survival > Drama
China > Drama

Gang De Qin

ISBN: 1461823366, 9781461823360
Author/Editor(s): Meng Zhang (1975-); Kwang-sok Ch'oe; Huiyin Gan; Shuhao Zhou; Shuo Wang; Yi Zhang; Bingmo Wu; Yun Lu; Bo Gao; Qianyuan Wang (1972-); Hailu Qin; Sin-yong Chang; Wan mei shi jie (Beijing) ying shi wen hua you xian gong si; Dalian hong yuan ying shi chuan mei you xian gong si; Liaoning dian ying zhi pian chang; Film Movement (Firm)
Publisher: Film Movement ( Fair Lawn, N.J. )
Published/Copyright Year: 2011
Language: Chinese
Series: Film Movement Series ( Volume year 9, Film 9 )
Categories:
Divorce > China > Drama
Custody Of Children > China > Drama
Job Satisfaction > Drama
Happiness > Drama

Infrared, Millimeter Wave, And Terahertz Technologies: 18-20 October 2010, Beijing, China

ISBN: 0819483842, 9780819483843
Author/Editor(s): Cunlin Zhang; Zhongguo guang xue xue hui; Zhongguo ke xue ji shu xie hui; Guo jia zi ran ke xue ji jin wei yuan hui (China); Beijing gong ye xue yuan; China; SPIE (Society)
Publisher: SPIE ( Bellingham, Wash. )
Published/Copyright Year: 2010
Language: English
LCCN: 2012405681
Series: Proceedings Of SPIE ( v. 7854 )
Proceedings Of SPIE--the International Society For Optical Engineering ( v. 7854 )
Categories:
Millimeter Wave Devices > Congresses
Infrared Technology > Congresses
Submillimeter Waves > Congresses
Terahertz Technology > Congresses

Optoelectronic Devices And Integration III: 18-20 October 2010, Beijing, China

ISBN: 081948377X, 9780819483775
Author/Editor(s): Hai Ming (1947-); Xuping Zhang; Alan Xiaolong Wang; SPIE (Society); Beijing gong ye xue yuan; Zhongguo guang xue xue hui; Zhongguo ke xue ji shu xie hui; Guo jia zi ran ke xue ji jin wei yuan hui (China); China
Publisher: SPIE ( Bellingham, Wash. )
Published/Copyright Year: 2010
Language: English
LCCN: 2012359382
Series: Proceedings Of SPIE ( v. 7847 )
Proceedings Of SPIE--the International Society For Optical Engineering ( v. 7847 )
Categories:
Optoelectronic Devices > Congresses
Integrated Optics > Congresses
Photonics > Congresses
Optical Wave Guides > Congresses

ICIG 2009: Proceedings Of The Fifth International Conference On Image And Graphics Xi'an, Shanxi, China, 20-23 September 2009

ISBN: 0769538835, 9780769538839
Author/Editor(s): International Conference on Image and Graphics (2009); Yu-Jin Zhang (1954-); Zhongguo tu xiang tu xing xue hui (China); Shaanxi Sheng Xi bei gong ye da xue (Xi'an; Xi'an University of Technology; Guo jia zi ran ke xue ji jin wei yuan hui (China)
Publisher: IEEE Computer Society ( Los Alamitos, Calif. )
Published/Copyright Year: 2010
Language: English
LCCN: 2009940698
Number of pages: 1002
Categories:
Computer Graphics > Congresses
Image Processing > Digital Techniques > Congresses

Yi Wai

ISBN: 1603997709, 9781603997706
Author/Editor(s): Johnny To; Pou-soi Cheang; Kam-yuen Szeto; Nicholl Tang; Yuanwen Feng (1968-); Shihong Zhang; Shijie Zhang; Richard Davidson; Xavier Jamaux (1968-); Tianle Gu (1970-); Xianqi Ren; Cuifan Feng; Michelle Ye (1980-); Suet Lam; Yuqin Han; Xiaoqi Mo; Milkyway Creative Team; Yin he ying xiang (Xianggang) you xian gong si; Media Asia Films Limited; Shout! Factory (Firm)
Publisher: Marketed By Shout! Factory ( Los Angeles )
Published/Copyright Year: 2009
Language: Chinese
Categories:
Murder For Hire > China > Hong Kong > Drama
Assassins > China > Hong Kong > Drama
Criminal Methods > China > Hong Kong > Drama
Accidents > China > Hong Kong > Drama

Second International Conference On Earth Observation For Global Changes: 25-29 May 2009, Chengdu, China

ISBN: 0819477745, 9780819477743
Author/Editor(s): International Conference on Earth Observation for Global Changes (2009); Xianfeng Zhang; Beijing da xue; University of Waterloo; Technische Universitat Munchen; Chengdu li gong xue yuan; International Society for Photogrammetry and Remote Sensing; SPIE (Society)
Publisher: SPIE ( Bellingham, Wash. )
Published/Copyright Year: 2009
Language: English
LCCN: 2010293898
Series: Proceedings Of SPIE ( v. 7471 )
Proceedings Of SPIE--the International Society For Optical Engineering ( v. 7471 )
Categories:
Global Environmental Change > Remote Sensing > Congresses
Environmental Monitoring > Remote Sensing > Congresses
Land Use > Remote Sensing > Congresses
Environmental Monitoring > Observations > Congresses
Oceanography > Remote Sensing > Congresses
Ice > Remote Sensing > Congresses
Snow > Remote Sensing > Congresses
Coastal Ecology > Remote Sensing > Congresses

MIPPR 2009: Automatic Target Recognition And Image Analysis 30 October-1 November 2009, Yichang, China

ISBN: 0819478067, 9780819478061
Author/Editor(s): International Symposium on Multispectral Image Processing and Pattern Recognition (2009); Tianxu Zhang; Hua zhong gong xue yuan; National Laboratory for Multi-spectral Information Processing Technologies; SPIE (Society)
Publisher: SPIE ( Bellingham, Wash. )
Published/Copyright Year: 2009
Language: English
LCCN: 2010459373
Series: Proceedings Of SPIE ( v. 7495 )
Proceedings Of SPIE--the International Society For Optical Engineering ( v. 7495 )
Categories:
Image Processing > Congresses
Image Analysis > Congresses
Pattern Recognition Systems > Congresses
Remote Sensing > Congresses
Multispectral Photography > Congresses
Target Acquisition > Congresses

Characterization, Modeling, And Performance Of Geomaterials: Selected Papers From The 2009 GeoHunan International Conference, August 3-6, 2009, Changsha, Hunan, China

ISBN: 0784410410, 9780784410417
Author/Editor(s): Xiong Zhang (1971-); Changsha li gong da xue; American Society of Civil Engineers
Publisher: Geo Institute, American Society Of Civil Engineers ( Reston, Va. )
Published/Copyright Year: 2009
Language: English
LCCN: 2009022609
Series: Geotechnical Special Publication ( Volume no. 189 )
Number of pages: 196
Categories:
Road Materials > Congresses
Soil Mechanics > Congresses
Roads > Subgrades > Congresses
Geosynthetics > Congresses

Industrial And Applied Mathematics In China

ISBN: 1282442775, 9781282442771
Author/Editor(s): Conference Zhongguo gong ye yu ying yong shu xue xue hui; International Conference on Industrial and Applied Mathematics ; 6th; Daqian Li; Pingwen Zhang; Inc ebrary; 2007 International Conference on Industrial and Applied Mathematics
Publisher: World Scientific ( Singapore Hackensack, NJ )
Published/Copyright Year: 2009
Language: English
Number of pages: 240
Categories:
Mathematics
Engineering Mathematics