Confucius

ISBN: 1421024683, 9781421024684
Author/Editor(s): Xun Zhou (1968-); Mei Hu (1958-); Baozhu Cui; Chan Khan; Carly Hunter; Justin Cook; Yun-fat Chow; Lu Yi; Beijing da di shi dai wen hua chuan bo you xian gong si; Dadi Entertainment Ltd; Zhongguo dian ying ji tuan gong si; Ltd FUNimation Productions; FUNimation Entertainment (Firm); Dadi Film Media
Publisher: Funimation Productions, Ltd. ( Fort Worth, Tex. )
Published/Copyright Year: 2012
Language: English
Categories:
Confucius > Drama
Philosophers > China > Drama
China > History > To 221 B.C > Drama

Tangshan Da Di Zhen

ISBN: 142297202X, 9781422972021
Author/Editor(s): Xiaogang Feng; Hong Yan; Sanping Han (1953-); Zhongjun Wang (1960-); Wu Si (1960-); Yue Lu? (1957-); Chenxi Nie; Tingxiao Huo; Liguang Wang (1961-); Yang Xiao; Fan Xu (1967-); Jingchu Zhang (1980-); Chen Li (1978-); Zifeng Zhang (2001-); Jiajun Zhang; Yi Lu (1976-); Guoqiang Zhang (1969-); Ziwen Wang (1987-); Zhong Lu? (1940-); Daoming Chen; Jin Chen; Ling Zhang (1957-); Tangshan guang bo dian shi chuan mei you xian gong si; Zhongguo dian ying ji tuan gong si; Beijing hua yi xiong di tai he ying shi tou zi you xian gong si; Shanghai dian ying ji tuan gong si; New Video Group
Publisher: New Video Group ( New York )
Published/Copyright Year: 2011
Language: Chinese
Categories:
Tangshan Earthquake, China, 1976 > Drama
Earthquakes > China > Tangshan Shi > Drama
Survival > Drama
China > Drama

Gang De Qin

ISBN: 1461823366, 9781461823360
Author/Editor(s): Meng Zhang (1975-); Kwang-sok Ch'oe; Huiyin Gan; Shuhao Zhou; Shuo Wang; Yi Zhang; Bingmo Wu; Yun Lu; Bo Gao; Qianyuan Wang (1972-); Hailu Qin; Sin-yong Chang; Wan mei shi jie (Beijing) ying shi wen hua you xian gong si; Dalian hong yuan ying shi chuan mei you xian gong si; Liaoning dian ying zhi pian chang; Film Movement (Firm)
Publisher: Film Movement ( Fair Lawn, N.J. )
Published/Copyright Year: 2011
Language: Chinese
Series: Film Movement Series ( Volume year 9, Film 9 )
Categories:
Divorce > China > Drama
Custody Of Children > China > Drama
Job Satisfaction > Drama
Happiness > Drama

The 14 Amazons

ISBN: 1421020564, 9781421020563
Author/Editor(s): Ivy Ling Po; Lisa Lu; Lily Ho; Yuehua; Lin Ching; Run Run Shaw (1907-2014); Cheng Kang; Tung Shao-yung; Tian ying yu le you xian gong si; Hong Kong Connection (Firm); FUNimation Entertainment (Firm); Shaw Brothers
Publisher: [Distributed By] Funimation ( Fort Worth, Tex. )
Published/Copyright Year: 2010
Language: Multiple languages
Categories:
Generals' Spouses > Drama
China > History > Song Dynasty, 960-1279 > Drama
Foreign Films

Piao Lang Qing Chun: Drifting Flowers

ISBN: 193467625X, 9781934676257
Author/Editor(s): Meiling Zhou (1969-); Sunny Chen; Liu Yun-Hou; Yijing Lu; Xueren Wang; Siyu Fang; Yilan Zhao; Christine Hsu; San ying dian ying wen hua shi ye you xian gong si; Wolfe Video (Firm)
Publisher: Wolfe Video, LLC ( New Almaden, CA )
Published/Copyright Year: 2009
Language: Chinese
Categories:
Lesbians > Taiwan > Drama
Love > Taiwan > Drama

Fourth International Symposium On Precision Mechanical Measurements: 25-29 August 2008, HefeiJiuhua Mountain, Anhui, China

ISBN: 0819473642, 9780819473646
Author/Editor(s): International Symposium on Precision Mechanical Measurements (2008); Yetai Fei; Kuang-Chao Fan; Rongsheng Lu; Hefei gong ye da xue; Guo li Taiwan da xue; Soul Taehakkyo; Hong Kong University of Science and Technology; International Committee on Measurements and Instrumentation; Guo jia zi ran ke xue ji jin wei yuan hui (China); Zhongguo yi qi yi biao xue hui; SPIE (Society)
Publisher: SPIE ( Bellingham, Wash. )
Published/Copyright Year: 2008
Language: English
LCCN: 2009284405
Series: Proceedings Of SPIE ( v. 7130 )
Proceedings Of SPIE--the International Society For Optical Engineering ( v. 7130 )
Categories:
Optical Measurements > Congresses
Physical Measurements > Congresses
Measurement > Congresses
Laser Interferometers > Congresses

Kekexili: Mountain Patrol

ISBN: 1424815770, 9781424815777
Author/Editor(s): Chuan Lu; Zhongjun Wang; Zhonglei Wang; Ping He; Guofu Chen (1958-); Duobujie; Lei Zhang; Liang Qi; Xueying Zhao; Zhanlin Ma; Columbia Pictures Film Production Asia (Firm); Hua yi xiong di tai he ying shi tou zi you xian gong si; Sony Pictures Home Entertainment (Firm)
Publisher: Sony Pictures Home Entertainment ( Culver City, Calif. )
Published/Copyright Year: 2006
Language: Chinese
Categories:
Antelopes > China > Qinghai Sheng > Drama
Feature Films > China
Motion Pictures, Chinese

A Soul Haunted By Painting

ISBN: 1565804082, 9781565804081
Author/Editor(s): Heng Liu (1954-); Shuqin Huang; Li Gong (1965-); Dongsheng Er; Shichang Da; Yue Lu; Lixing Xia; Yuan Liu; Nan Shi; Knight Mediacom (Firm)
Publisher: Knight Mediacom ( New York, NY )
Published/Copyright Year: 2004
Language: Chinese
Series: Celebration Of Chinese Cinema
Categories:
Pan, Yuliang, > 1895-1977 > Drama
Women Artists > China > Drama

Huo Zhe: To Live

ISBN: 0792856279, 9780792856276
Author/Editor(s): Yimou Zhang; Hua Yu (1960-); Wei Lu; You Ge (1957-); Li Gong (1965-); Yue Lü (1957-); Jiping Zhao; Nian dai guo ji (Xianggang) you xian gong si; Shanghai dian ying zhi pian chang; MGM Home Entertainment Inc
Publisher: MGM Home Entertainment ( Santa Monica, CA )
Published/Copyright Year: 2003
Language: Chinese
Series: World Films
World Films (MGM Home Entertainment Inc.)
Categories:
Families > China > Drama
China > History > 1949- > Drama
China > History > Civil War, 1945-1949 > Drama
China > Historia > 1949- > Teatro > Bidex

Die Xue Shuang Xiong: The Killer

ISBN: 155940860X, 9781559408608
Author/Editor(s): Yun-fat Chow; Danny Lee (1978-); Qianwen Ye (1961-); Chu Kong; Tsang Kong; Guanting Lu; Hark Tsui (1951-); John Woo (1948-); Jin gong zhu dian ying zhi zuo you xian gong si; Film Workshop (Firm); Criterion Collection (Firm)
Publisher: Criterion Collection ( United States )
Published/Copyright Year: 1998
Language: Chinese
Series: The Criterion Collection ( Volume 8 )
Criterion Collection (DVD Videodiscs) ( Volume 8 )